O AKCIJI…

Projekat Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Projekat ima za cilj ojačati održivi razvoj u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore primjenom zajedničkih akcija na poboljšanju energetske i vodne efikasnosti vodosnabdijevanja.

Saznajte Više

UKLJUČITE SE

U OVAJ PROJEKAT ŽELIMO UKLJUČITI RAZNE INTERESNE STRANE:

PREDSTAVNIKE VODOVODNIH PREDUZEĆA

LOKALNE VLASTI ZADUŽENE ZA VODOSNABDIJEVANJE

DONOSIOCE ODLUKA NA DRŽAVNOM NIVOU

ASOCIJACIJE VODOVODNIH PREDUZEĆA I OPĆINA I GRADOVA

NACIONALNE I INTERNACIONALNE AGENCIJE ZA POSLOVNU PODRŠKU

AGENCIJA ZA VODE I FONDOVE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

FINANSIJSKE INSTITUCIJE I KONSULTANTE

MEDIJE

DIJELITE ISKUSTVA I POVEŽITE SE SA KOLEGAMA IZ SEKTORA

Postanite dio platforme za učenje na daljinu koja će objediniti iskustvo stečeno tokom trajanja projekta, omogućiti  pristup materijalima za treninge i korisnim alatima, dobrim praksama, standardima i politikama EU te učestvujte u forum diskusijama sa svojim kolegama i stručnjacima.

Saznaj o dobrim praksama

DOPRINOS PROJEKTA OSTVARENJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA UJEDINJENIH NACIJA

VIJESTI

Evropska Unija podržala jačanje kapaciteta u svrhu poboljšanja usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Prednosti korištenja informacija dobijenih procesom uspoređivanja, tzv. benchmarkingom su višestruko potvrđene, naročito u kontekstu povećanja efikasnosti privrednih subjekata. Vodosnabdijevanje je jedna od oblasti gdje je benchmarking itekako moguće koristiti kao efikasan alat za unaprijeđenje performansi vodovodnih preduzeća. To su prepoznali i u Centru za energiju okolinu i resurse –...

Pročitaj više

JAČANJE KAPACITETA TEHNIČKOG OSOBLJA VODOVODNIH PREDUZEĆA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE UZ PODRŠKU EVROPSKE UNIJE

U okviru projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja”, finansiranog od strane Evropske unije, 21. aprila 2021. godine održan je webinar pod nazivom “SCADA sistemi u vodovodnim preduzećima”. Bio je to drugi od tri planirana webinara, koji za cilj imaju jačanje kapaciteta tehničkog osoblja vodovodnih preduzeća...

Pročitaj više

KALENDAR DEŠAVANJA

Prošla Dešavanja

Konferencija o benchmarkingu u sektoru vodosnabdijevanja

Konferencija o benchmarkingu u sektoru vodosnabdijevanja je druga od ukupno tri planirane konferencije koje za cilju imaju jačanje kapaciteta aktera koji se bave pružanjem usluga iz oblasti vodosnabdijevanja u njihovim kontinuiranim naporima da poboljšaju svoje usluge.

Konferencija o energetskoj i vodnoj efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Konferencija o energetskoj i vodnoj efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je prva od ukupno tri planirane konferencije koje za cilj imaju promociju EU standarda, politika i praksi za povećanje vodne i energetske efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja u prekograničnom području između BiH i CG. Prvi dan konferencije posvećen je upoznavanju učesnika sa projektom, […]

Svaka kap i kilovat su važni

Svaka kap i kilovat su važni Očuvanje pitke vode je ključan korak u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, dugoročnom osiguranju opskrbe pitkom vodom i operativnom smanjenju troška za energiju. Efikasna potrošnja vode je važna u domaćinstvima, ne samo zbog uštede kućnog budžeta, već i zbog očuvanja tog prirodnog resursa. Projekat “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja” ima za cilj povećati energetsku i vodnu efikasnost usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te na taj način osigurati pristup vodi svim građanima i građankama ovih zemalja. Facebook stranica “Svaka kap i kilovat su važni” je social media kampanja projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 305.416,26 EUR, od čega Evropska unija finansira 259.603,82 EUR. Partneri projekta su nevladina udruženja CENER 21 sa sjedištem u BiH i CCEE sa sjedištem u Crnoj Gori. U sklopu projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području BiH i Crne Gore” planirana je realizacija sljedećih aktivnosti: · provedba demonstrativnih pilot aktivnosti u četiri vodovoda (Foča Ustikolina, Visoko, Herceg Novi i Kotor) koje imaju za cilj smanjiti gubitke vode i potrošnju energije u vodovodnim sistemima; · izrada operativnih procedura koja će vodovodna preduzeća usmjeriti ka implementaciji održivih alata za smanjenje gubitaka vode i energije u sistemu; · održavanje modularnih trening programa za tehničko osoblje vodovodnih preduzeća iz oblasti energetske i vodne efikasnosti; · održavanje tematskih konferencija za sve relevantne interesne strane u sektoru vodosnabdijevanja i · kreiranje online foruma u okviru web stranice projekta koji će služiti kao komunikacijska platforma za međusobno umrežavanje predstavnika vodovodnih preduzeća. Putem Facebook stranice kampanje projekta, informisat ćemo vas o: · zajedničkim aktivnostima koje su provedene sa vodovodima i lokalnim vlastima na smanjenju vode i energije u vodovodnim sistemima i · prednostima i koristima usklađivanja sa najboljim EU praksama iz oblasti vodosnabdijevanja.
Svaka kap i kilovat su važni
Svaka kap i kilovat su važni
ℹ️U procesu unapređenja cjelokupnog sistema snabdijevanja vodom, potrebno je povezano posmatrati potrošnju energije i vode, a ne odvojeno.

🔹Energija je neophodna za protok vode kroz vodovodni sistem snabdijevanja. Gubici vode direktno utječu na količinu energije koja je potrebna za dostavu vode krajnjim korisnicima/ama. Rasipanje vode obično vodi do rasipanja energije. Zamjena pumpi sa efikasnijim modelima, sama po sebi će uštediti energiju. Na taj način se dodatno štedi i novac.

🔹Uz to, vodovodna preduzeća koja imaju probleme sa curenjem su primorana ne samo da pumpaju više vode nego što je stvarno potrebno, već da i povećaju pritisak u sistemu da bi obezbijedili da voda dođe do potrošača. Povećanje pritiska je često manje troškovno efikasno u poređenju sa otklanjanjem curenja i održavanja manjeg pritiska.

Unapređenje vodne i energetske efikasnosti vodovodnih preduzeća donosi mnoge benefite, kao što su: niži troškovi, obezbjeđenje sigurnosti pri isporuci energije i vode i smanjenje utjecaja na okolinu ✅
.
.
.
#cbcbihmne #prekograničnasaradnja #EUuBiH #EUuCG #me4EU #svakakapikilovatsuvažni #mibrinemoovodi #vodnaefikasnost #energetskaefikasnost #BosnaiHercegovina #CrnaGora #EU
Svaka kap i kilovat su važni
Svaka kap i kilovat su važni
👉Naš najveći potrošački učinak dolazi iz hrane, stambenog sektora (zgrada) i saobraćaja i tu su potrebne najveće promjene.

✅Prema podacima Evropske komisije, kada je riječ o održivoj proizvodnji i potrošnji, unapređenjem gradnje i boljim korištenjem zgrada u EU 🇪🇺 može se smanjiti 42% naše ukupne potrošnje energije i oko 35% emisija stakleničkih plinova, a potrošnja vode može pasti i za 30%.
.
.
.
#cbcbihmne #prekograničnasaradnja #EUuBiH #EUuCG #me4EU #svakakapikilovatsuvažni #mibrinemoovodi #vodnaefikasnost #energetskaefikasnost #BosnaiHercegovina #CrnaGora #EU
Svaka kap i kilovat su važni
Svaka kap i kilovat su važni
⁉️Da li ste znali da, na primjer, otvor od 5 mm i pritisak od 5 bara može uzrokovati 32.000 litara dnevnog gubitka vode, što odgovara dnevnoj potrošnji vode za piće za 266 osoba pri prosječnoj potrošnji od 120 litara po stambenoj jedinici na dan?

‼️Gradovi gube do 60% ukupne ispumpane vode zbog loše vodovodne mreže.

Svaka kap i kilovat su važni.
.
.
.
#cbcbihmne #prekograničnasaradnja #EUuBiH #EUuCG #me4EU #svakakapikilovatsuvažni #mibrinemoovodi #vodnaefikasnost #energetskaefikasnost #BosnaiHercegovina #CrnaGora #EU

✅Prema podacima @EU_Commission, kada je riječ o #održivojproizvodnji i potrošnji, unapređenjem gradnje i boljim korištenjem zgrada u #EU 🇪🇺 može se smanjiti 42% naše ukupne potrošnje energije i oko 35% emisija stakleničkih plinova, a potrošnja vode može pasti i za 30%. https://t.co/RRd6pSIz9W svakakapikW photo

©2021 Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja. Sva prava zadržana.

Ova stranica je urađena i održava se uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost partnera koji implementiraju projekt i nužno ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Uloguj se

Zaboravili ste detalje?